Sách nói: Boys' Life of Abraham Lincoln

Boys' Life of Abraham Lincoln cover

Boys' Life of Abraham Lincoln

1 - Chapter 1 - A President's Childhood

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The Boys’ Life of Abraham Lincoln is a biography with many anecdotes that takes one deeper into the thoughts, personality, and beliefs of the man that was Lincoln. While the title indicates the book is about Lincoln’s life as a boy, the book is a full, if somewhat shortened biography. It is very well written and was a joy to record. One might ask, "Who was Helen Nicolay?" Her father, John George Nicolay, was Abraham Lincoln's private secretary and doubtless much of the material comes from his complete biography of Abraham Lincoln. (

Bạn đang nghe Boys' Life of Abraham Lincoln - Helen Nicolay.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD