Sách nói: The Awakening of Spring

The Awakening of Spring cover

The Awakening of Spring

1 - 1 - Act 1

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The Awakening of Spring is the German dramatist Frank Wedekind's first major play and a seminal work in the modern history of theatre. It is the source material for the contemporary rock musical Spring Awakening. The play criticises the sexually-oppressive culture of fin de siècle Germany and offers a vivid dramatisation of the erotic fantasies that it breeds. Due to the nature of its content, the play has often been banned.
Bạn đang nghe The Awakening of Spring by Frank Wedekind.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí