Ep3928: Tin trong nước: Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện tham nhũng

Ep3928: Tin trong nước: Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện tham nhũng cover

Ep3928: Tin trong nước: Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện tham nhũng

1 - Tin trong nước: Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện tham nhũng

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 8/24/2022

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Tại hội thảo khoa học "Phòng, chống tham nhũng và vai trò của Kiểm toán Nhà nước", các đại biểu nêu rõ, tham nhũng đã trở thành một thách thức không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn mang tính toàn cầu. Đảng ta đã có nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Với địa vị pháp lý là cơ quan kiểm tra tài chính do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, Kiểm toán Nhà nước là một trong những cơ quan trực tiếp có trách nhiệm phát hiện và phối hợp xử lý tham nhũng, chống thất thoát lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công. Tác giả : Nguyên Nhung Chủ đề : phòng chống tham nhũng, Kiểm toán Nhà nước https://anchor.fm/vov1tintuc/support

Podcast

VOV - Tin thời sự

VOV - Tin thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Cập nhật liên tục, nhanh nhất các tin tức, sự kiện nóng nhất trong ngày. Hãy search "VOV" trê...

El botón de compartir es completamente gratuito