Audiobook: 10 Bí Quyết Thành Công Của Những Diễn Giả Mc Thành Công Nhất Thế Giới

10 Bí Quyết Thành Công Của Những Diễn Giả Mc Thành Công Nhất Thế Giới cover

10 Bí Quyết Thành Công Của Những Diễn Giả Mc Thành Công Nhất Thế Giới

1 - 1. Lời Giới Thiệu

00:00
00:00
SPONSORED AD

Audiobooks Genres

Author

Description

Có một thực tế mà bạn cần suy nghĩ, đó là hầu hết những người đạt đến vị trí lãnh đạo đều có khả năng giao tiếp chuẩn mực. Sự thành công luôn được đo lường bởi phong cách lãnh đạo - bao gồm cả cách nói năng, đi đứng cho đến diện mạo bên ngoài. Bạn sẽ nhận thấy những người lãnh đạo tiêu biểu đuợc nêu trong quyển sách này đều có phong cách rất mạnh mẽ, thuyết phục. Và đó cũng sẽ chính là hình ảnh của bạn trong tương lai, nếu bạn quyết tâm rèn luyện.

You are listening 10 Bí Quyết Thành Công Của Những Diễn Giả Mc Thành Công Nhất Thế Giới - Carmine Gallo.
Liked what you heard? Share it with your friends and family!.
To report a problem or copyright issue, send the page link to the email address listed on our Contact page

Comment

The Share button is completely free of charge

SPONSORED AD