Ep2259: VOV - Thời sự 6h (12/5/2021)

Ep2259: VOV - Thời sự 6h (12/5/2021) cover

Ep2259: VOV - Thời sự 6h (12/5/2021)

1 - VOV - Thời sự 6h (12/5/2021)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 5/12/2021

Author: Đài Tiếng nói Việt Nam

Keywords:

- Xuất cấp hơn 69 nghìn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Kon Tum để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm nay. Chủ đề : bắc giang, tiêu thụ, vải thiều, covid, phức tạp https://anchor.fm/vov1thoisu0/support

Podcast

VOV - Chương trình thời sự

VOV - Chương trình thời sự

Đài Tiếng nói Việt Nam

Các chương trình thời sự trực tiếp trong ngày. Thời sự sáng: 6h00-6h30. Thời sự trưa: 1...

Die Share-Taste ist komplett kostenlos