Hörbuch: Chuyện kể về Bác Hồ

Chuyện kể về Bác Hồ cover

Chuyện kể về Bác Hồ

1 - Từ mùa sen ấy

00:00
00:00
SPONSORED AD

Hörbuch-Genres

Autor

Beschreibung

Chủ biên là đồng chí Vũ Kỳ, người thư ký đã nhiều năm sống và làm việc gần gữi với Bác Hồ. Và các tác giả là những cán bộ đã từng nhiều năm phụ trách nghiên cứu, sưu tầm tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Bởi vậy nội dung trong cuốn sách có tính chính xác và độ tin cậy.

Sie hören Chuyện kể về Bác Hồ - Vũ Kỳ (chủ biên).
Hat Ihnen das Gehörte gefallen? Teilen Sie es mit Ihren Freunden und Ihrer Familie!.
Um ein Problem oder Urheberrechtsproblem zu melden, senden Sie den Seitenlink an die E-Mail-Adresse, die auf unserer Kontaktseite aufgeführt ist.

Kommentar

Die Share-Taste ist komplett kostenlos

SPONSORED AD