Hörbuch: 88 Kế Làm Giàu - Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh

88 Kế Làm Giàu - Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh cover

88 Kế Làm Giàu - Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh

1 - Lời Mở Đầu - Chương 1 A: Kế 01 - Kế 02

00:00
00:00
SPONSORED AD

Hörbuch-Genres

Autor

Beschreibung

Cổ nhân nói rằng : Muốn chế thắng địch, cái quý trước hết là có mưu. Mưu định, việc làm không địch nào mà không thắng nổi. Cuộc chiến thương mại, tuy quân không vấy máu, nhưng mức độ kịch liệt của nó trong cạnh trang chẳng thua kém gì chiến trường. Muốn giành phần thắng ở cuộc chiến thương mại, cũng phải cần đấu trí đọ mưu , cố làm sao để chuyển vận trong vòng hựp, nhưng quyết thắng ngoài ngàn dặm. Cho nên, những nhà kinh doanh có chí muốn thắng địch trong cạnh tranh, cần phải chăm chỉ tụng kinh binh pháp do tổ tiên để lại. Những ai là người sản xuất và kinh doanh thương phẩm đọc sách này có thể sẽ rút ra được nhiều sự gợi mở...

Sie hören 88 Kế Làm Giàu - Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh - Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập, Lưu Vệ Quốc.
Hat Ihnen das Gehörte gefallen? Teilen Sie es mit Ihren Freunden und Ihrer Familie!.
Um ein Problem oder Urheberrechtsproblem zu melden, senden Sie den Seitenlink an die E-Mail-Adresse, die auf unserer Kontaktseite aufgeführt ist.

Kommentar

Die Share-Taste ist komplett kostenlos

SPONSORED AD