Hörbuch: Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ - Hậu Giang Ba Thắc

Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ - Hậu Giang Ba Thắc cover

Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ - Hậu Giang Ba Thắc

1 - 01 - Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ

00:00
00:00
SPONSORED AD

Hörbuch-Genres

Autor

Beschreibung

Hồi ký tiếp theo Hơn Nửa Đời Hư của cụ Vương Hồng Sển. Những nếp sinh hoạt, các sự kiện, nhân vật và đất đai thuỷ thổ của Miền Nam khoảng năm 1910, đặc biệt là vùng Hậu Giang hồi đầu thế kỷ trước, được kể lại và so sánh với thời điểm ông viết. Các mốc thời gian lùi dần theo hồi ức, cũng tiện cho người đọc hôm nay - khi đọc sẽ đặc mình ở điểm giữa tức khoảng 1974; chúng ta có cái lợi thế được thấy quả khứ của một vùng đất mới và cả "tương lai" mà tác giả lúc đó chưa thể biết.

Sie hören Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ - Hậu Giang Ba Thắc by Vương Hồng Sến.
Hat Ihnen das Gehörte gefallen? Teilen Sie es mit Ihren Freunden und Ihrer Familie!.
Um ein Problem oder Urheberrechtsproblem zu melden, senden Sie den Seitenlink an die E-Mail-Adresse, die auf unserer Kontaktseite aufgeführt ist.

Kommentar

Die Share-Taste ist komplett kostenlos