Sài Gòn Xưa - Ấn Tượng 300 Năm Và Tiếp Cận Với DBSCL cover

#1 - Sài Gòn Xưa

Sài Gòn Xưa - Ấn Tượng 300 Năm Và Tiếp Cận Với DBSCL

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Tác giả: Sơn Nam Kỷ niệm 310 năm hình thành và phát triển (1698-2008) Sài Gòn - TP.HCM và vùng đất Nam Bộ, Nhà xuất bản Trẻ trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tập Bút ký của nhà văn Sơn Nam bao gốm 3 tác phẩm đã xuất bản được tập hợp lại. Đó là: Giới thiệu Sài Gòn xưa (NXB Kim Đồng,1995), Ấn tượng Sài Gòn 300 năm (NXB Trẻ, 1998) và Tiếp cận với Đồng bằng sông Cửu long (NXB Trẻ, 2000). Tập sách được xuất bản nhân dịp nhà văn Sơn Nam qua đời được thất tuần như một nén hương nhỏ tưởng nhớ nhà văn lớn- người khởi đi từ vùng rừng U Minh, Rạch giá đã dành hết cuộc đời mình cho sự nghiệp nghiên cứu và viết về đất và người Nam Bộ, người đã từ chang đước nhỏ trở thành cây đại thụ trong lòng bạn đọc gần xa.

You are listening Sài Gòn Xưa - Ấn Tượng 300 Năm Và Tiếp Cận Với DBSCL audio by Sơn Nam.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends