Phải Trái Đúng Sai cover

#1 - Chương 01A Làm Việc Đúng

Phải Trái Đúng Sai

00:00
00:00
Download Chương 01A Làm Việc Đúng audio
Download Chương 01B Làm Việc Đúng audio
Download Chương 02A Thuyết Vị Lợi audio
Download Chương 02B Thuyết Vị Lợi audio
Download Chương 03 Chủ Nghĩa Tự Do Cá Nhân audio
Download Chương 04 Thị Trường Và Đạo Đức audio
Download Chương 05A Động Cơ Mới Quan Trọng audio
Download Chương 05B Động Cơ Mới Quan Trọng audio
Download Chương 06A Lý Lẽ Bình Đẳng Jonh Rawls audio
Download Chương 06B Lý Lẽ Bình Đẳng Jonh Rawls audio
Download Chương 07 Tranh Cãi Về Chính Sách Chống Kỳ Thị audio
Download Chương 08 Ai Xứng Đáng Với Thứ Gì audio
Download Chương 09A Chúng Ta Nợ Người Khác Những Gì audio
Download Chương 09B Chúng Ta Nợ Người Khác Những Gì audio
Download Chương 10A Công Lý Và Đạo Đức Chung audio
Download Chương 10B (Hết) Công Lý Và Đạo Đức Chung audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Phải Trái Đúng Sai là quyển sách best-seller tại Mỹ của giáo sư Michael Sandel, đại học Harvard.

Sách bàn về vấn đề đạo đức dưới cái nhìn triết học. Tác giả đưa ra các vụ việc gây tranh cãi về vấn đề đạo đức để mổ xẻ dưới nhiều góc độ, theo quan điểm của các học thuyết triết học khác nhau, mỗi chương trình bày sâu về một học thuyết. Nhờ vậy, tư tưởng của Aristotle, Jeremy Bentham, Immanuel Kant, John Stuart Mill, Robert Nozick, và John Rawl được trình bày với sự rõ ràng và gần gũi, mà theo New York Times là "hiếm khi được giải thích dễ hiểu đến như vậy".

"Michael Sandel – có lẽ là giáo sư đại học nổi tiếng nhất ở Mỹ - đã mang lại “sự minh bạch về đạo đức cho sự lựa chọn mà chúng ta phải đối mặt, với tư cách là công dân trong xã hội dân chủ". Ông đã chỉ ra rằng sự chia rẽ chính trị không phải giữa cánh tả với cánh hữu mà giữa những người nhận ra không có gì quý hơn quyền cá nhân và lựa chọn cá nhân với những người tin vào một nền chính trị phục vụ lợi ích số đông."

(Bưu điện Washington)

"Quyết liệt, dễ hiểu, và đầy tính nhân văn, cuốn sách này thực sự là một cuốn sách làm thay đổi người đọc."

(Publisher Weekly)

You are listening Phải Trái Đúng Sai audio by Michael Sandel.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends