Over lichtende drempels cover

Over lichtende drempels

Louis Couperus (1863-1923)

1. Van de prinses met de blauwe haren
2. Van de kristallen torens
3. Over lichtende drempels 1-2
4. Over lichtende drempels 3
5. Over lichtende drempels 4 - 6
6. Over lichtende drempels 7 - 9
7. Over lichtende drempels 10 - 12
8. Van dagen en seizoenen
9. Van de onzalige erfenis 1 - 2
10. Van de onzalige erfenis 3

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Aan Psyche, Fidessa en Babel hebben wij gezien, dat Couperus in zijne sproken, of allegorieën, of phantasieën, voorwaar geen geringer werk geeft, dan in zijne romans. Namelijk: voor hen die ze verstaan. Men mag gelooven, dat Couperus juist in die creaties van vagere gestalte zijn eigen innerlijkste en beste en liefste heeft neêrgelegd: dat hij ze meer voor zichzelf gemaakt heeft, dan voor een publiek. De romans kan iedereen volgen, waardeeren, of critiseeren; maar deze sproken kunnen slechts begrip en appreciatie vinden bij de met den dichter min of meer gelijk-voelenden, - en die kunnen niet anders dan betrekkelijk slechts weinigen zijn. (Uit: J. van den Oude. Uit de poppenkraam onzer romantiek (1903))