Lược Sử Thế Giới cover

#1 - Khai Quật

Lược Sử Thế Giới

00:00
00:00
Download Sự Vươn Mạnh Của Nông Nghiệp _ Cách Mạng Chu Việt audio
Download Cách Mạng In Ấn _ Bán Buôn Nô Lệ audio
Download Thế Giới Cổ Đại _ Thời Tiền Sử (500 TCN) audio
Download Văn Minh Ấn Độ _ Văn Minh Trung Quốc audio
Download Thế Giới Cổ Đại (500 TCN - 700) audio
Download Nhà Tần Nhà Hán Ở Trung Quốc audio
Download Kỷ Nguyên Tín Ngưỡng (500 - 1500) audio
Download Nhà Tùy Và Nhà Đường Ở Trung Quốc audio
Download Từ Thập Tự Chinh Đến Columbus (960 - 1644) audio
Download Các Cuộc Thập Tự Chinh audio
Download Thực Dân Thuộc Địa Hóa Toàn Thế Giới (1455 - 1857) audio
Download Kỷ Nguyên Đế Quốc Chủ Nghĩa (1750 - 1917) audio
Download Chủ Nghĩa Đế Quốc Ở Thái Bình Dương audio
Download Trung Quốc Chấm Dứt Bế Quan Tỏa Cảng audio
Download Nội Chiến Mỹ Và Sự Cải Tổ audio
Download Xung Đột Toàn Cầu (1900 - 1945) audio
Download Chủ Nghĩa Độc Tài audio
Download Tiến Tới Thiên Niên Kỷ Mới 1945 Đến Nay audio
Download Biên Giới Khoa Học audio
Download Những Cuộc Chiến Lớn Trong Lịch Sử audio
Download Những Thành Tựu Của Nhân Loại audio
Download Các Nhà Triết Học _ Hết audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Lược sử thế giới là một biên niên sử phong phú về các thời đại - có cái nhìn tổng quát về các sự kiện đồng thời, đưa ra những tư liệu lịch sử sâu rộng ở các vùng, miền khác nhau trên thế giới.

Lược sử thế giới tập trung vào các sự kiện lịch sử hay các thời đại có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của nền văn minh thế giới. Mỗi chương bài là một bản tóm tắt các sự kiện lớn xảy ra trên thế giới về chiến tranh, tôn giáo, biến cố lịch sử, các nhà lãnh đạo và những thành tựu của loài người,…

Với các bức ảnh, các tác phẩm nghệ thuật và các hình minh họa, Lược sử thế giới cho chúng ta thấy những cái nhìn đẹp đẽ về lịch sử của mỗi thời đại, đồng thời nâng cao hiểu biết về lịch sử cho mỗi chúng ta

You are listening Lược Sử Thế Giới audio by Patricia S.Daniels,Stephen G.Hyslop.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends