Hofgedachten cover

#1 - Aan de eerbare, deugdrijke, kunstlievende Jonkvrouwen

Hofgedachten

00:00
00:00
Download Aan de eerbare, deugdrijke, kunstlievende Jonkvrouwen audio
Download Op 't gezigt van kikvorschen audio
Download Op 't gezigt van een druiventros audio
Download Op 't gezigt van 't aankomen van den lentetijd audio
Download Op 't gezigt van een mol, die, uit de aarde kruipende, van een reiger of dergelijken vogel, werd opgegrepen audio
Download Op 't gezigt van een boom, weinig takken en veel wortels uitgeschoten hebbende audio
Download Op 't gezigt van een huisjesslak audio
Download Op 't gezigt van eene mug, bloed zuigende uit 's menschen hand audio
Download Op de gelegenheid dat iemand met onrijpe moerbezien de plekken, door de rijpe veroorzaakt, uitwischt audio
Download Op 't afplukken van rijpe en onrijpe vruchten audio
Download Op het bedrijf van zekeren ezel in ouden tijd audio
Download Op 't gezigt van een bij, in eene bloem dood gevonden audio
Download Op eene stekende of stralende bij audio
Download Op 't gezigt van een vinkgetouw audio
Download Op ongebaande wegen audio
Download Op den aard en de eigenschap van den els audio
Download Op 't gezigt van boomen in 't Haagsche bosch, aan den top verdord zijnde audio
Download Op het ploegen, misten en spitten in de aarde audio
Download Op afgekapte boomen audio
Download Op 't gezigt van oud boomgewas audio
Download Op 't gezigt van schapen, ganzen en bijen, op een en dezelfde landstreek audio
Download Op den aard van den abeelboom audio
Download Nog op denzelfden boom audio
Download Op 't verplanten van een boom audio
Download Bedenking op 't gezigt van schrale duinen, tusschen den Haag en Scheveningen audio
Download Op 't gezigt daar hooge boomen, en geen lage kruiden, van een stormwind beschadigd waren audio
Download Op bloeijende boomen audio
Download Op 't uitroeijen van onkruid audio
Download Op het afdoen van rijpen of rupsen in de boomen audio
Download Op 't gezigt van vinken, die geblind worden, opdat ze zingen mogten audio
Download Op afvallende bladeren van dorre boomen, omtrent den herfst audio
Download Op 't gezigt van rozen in den herfst audio
Download Op 't gezigt van bijen, honig uit de bloem trekkende, zonder die te beschadigen audio
Download Op 't gezigt van een hooischelf audio
Download Op het bedrijf van een wild konijn, met huiskatten heulende audio
Download Op 't plukken van rijpe en onrijpe moerbeziën audio
Download Op 't gezigt van de bijen, op de vroege bloemen vliegende audio
Download Op 't gezigt van de bloem, hier te lande genaamd Keizerskroon audio
Download Aan den hooggeleerden, wijdberoemden heer Jacob Westerbaen audio
(*) AudioAZ.com will continuously save your listening progress. Bookmark, return to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Godsdienstige overpeinzingen in dichtvorm bij een wandeling door een hof. Tijdens een wandeling op zijn landgoed Sorghvliet in 's Gravenhage, waar nu nog het Catshuis staat, wekten de schoonheden en zinnebeelden van de natuur de dichter Jacob Cats op tot het schrijven van gedichten hierover, die gepubliceerd werden in het boek "Hofgedachten" (1655). Jacob Cats (1577-1660), ook bijgenaamd Vader Cats, was de bekendste dichter van Nederland en zeer geliefd bij het gewone volk. Veel mensen hadden zelfs maar twee boeken: een Bijbel en een werk van Cats. Veel gezegden in de Nederlandse taal zijn van deze dichter afkomstig. Summary by sv1637.

You are listening Hofgedachten audio by Jacob Cats.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks