Een reiziger, die geen handel drijft cover

Een reiziger, die geen handel drijft

Charles Dickens (1812-1870)

1. HOOFDSTUK 1 - DE AARD ZIJNER BEZIGHEDEN
2. HOOFDSTUK 2 - DE SCHIPBREUK - DEEL 1
3. HOOFDSTUK 2 - DE SCHIPBREUK - DEEL 2
4. HOOFDSTUK 3 - HET WERKHUIS TE WAPPING - DEEL 1
5. HOOFDSTUK 3 - HET WERKHUIS TE WAPPING - DEEL 2
6. HOOFDSTUK 4 - TWEE BESCHOUWINGEN OVER EEN GOEDKOPE SCHOUWBURG - DEEL 1
7. HOOFDSTUK 4 - TWEE BESCHOUWINGEN OVER EEN GOEDKOPE SCHOUWBURG - DEEL 2
8. HOOFDSTUK 5 - ARME HANDELS-JAMAAT - DEEL 1
9. HOOFDSTUK 5 - ARME HANDELS-JAMAAT - DEEL 2
10. HOOFDSTUK 6 - VERVERSCHINGEN VOOR VREEMDELINGEN
11. HOOFDSTUK 7 - EENE BUITENLADSCHE REIS - DEEL 1
12. HOOFDSTUK 7 - EENE BUITENLADSCHE REIS - DEEL 2
13. HOOFDSTUK 8 - DE LADING VAN DE 'GREAT TASMANIA'
14. HOOFDSTUK 9 - DE KERKEN VAN DE STAD LONDEN
15. HOOFDSTUK 10 - VERDACHTE BUURTEN
16. HOOFDSTUK 11 - LANDLOOPERS - DEEL 1
17. HOOFDSTUK 11 - LANDLOOPERS - DEEL 2
18. HOOFDSTUK 12 - DE STAD DULLBOROUGH - DEEL 1
19. HOOFDSTUK 12 - DE STAD DULLBOROUGH - DEEL 2
20. HOOFDSTUK 13 - NACHTELIJKE WANDELINGEN
21. HOOFDSTUK 14 - KAMERS - DEEL 1
22. HOOFDSTUK 14 - KAMERS - DEEL 2
23. HOOFDSTUK 15 - KINDERMEIDENVERTELSELS
24. HOOFDSTUK 16 - ARCADISCH LONDEN
25. HOOFDSTUK 17 - DE NACHT-MAIL VAN CALAIS
26. HOOFDSTUK 18 - EENIGE HERINNERINGEN AANGAANDE STERFGEVALLEN
27. HOOFDSTUK 19 - DE VIERING VAN GEBOORTEDAGEN
28. HOOFDSTUK 20 - OP HET VERTREK NAAR HET GROOTE ZOUTMEER - DEEL 1
29. HOOFDSTUK 20 - OP HET VERTREK NAAR HET GROOTE ZOUTMEER - DEEL 2
30. HOOFDSTUK 21 - DE STAD DER AFWEZIGEN
31. HOOFDSTUK 22 - EEN OUD POSTHUIS
32. HOOFDSTUK 23 - NIEUW-ENGELANDS GEKOOKT RUNDVLEESCH
33. HOOFDSTUK 24 - DE SCHEEPSTIMMERWERF VAN CHATTAM
34. HOOFDSTUK 25 - IN HET FRANSCH-VLAAMS LAND - DEEL 1
35. HOOFDSTUK 25 - IN HET FRANSCH-VLAAMS LAND - DEEL 2
36. HOOFDSTUK 26 - DE KWAKZALVERIJ DER BESCHAVING
37. HOOFDSTUK 27 - TITBULLS VRIJE WONINGEN - DEEL 1
38. HOOFDSTUK 27 - TITBULLS VRIJE WONINGEN - DEEL 2
39. HOOFDSTUK 28 - DE ITALIAANSE GEVANGENE
40. HOOFDSTUK 29 - BEPERKTE SCHOOLTIJD - DEEL 1
41. HOOFDSTUK 29 - BEPERKTE SCHOOLTIJD - DEEL 2
42. HOOFDSTUK 30 - EEN KLEINE STER IN HET OOSTEN - DEEL 1
43. HOOFDSTUK 30 - EEN KLEINE STER IN HET OOSTEN - DEEL 2
44. HOOFDSTUK 31 - AAN BOORD
45. HOOFDSTUK 32 - EEN DINERTJE BINNEN HET UUR
46. HOOFDSTUK 33 - DE HEER BARLOW
47. HOOFDSTUK 34 - VRIJWILLIGE POLITIEDIENST
48. HOOFDSTUK 35 - EEN PLEIDOOI VOOR TOTALE AFSCHAFFING
49. HOOFDSTUK 36 - DE FIELT

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Een serie journalistieke artikelen uit het tijdschrift 'All the Year round' geschreven in de periode 1860 - 1869. In deze artikelen worden veel sociale misstanden van het 19de-eeuwse Engeland beschreven. Samenvatting geschreven door Marcel Coenders.