Sách nói: Een reiziger, die geen handel drijft

Een reiziger, die geen handel drijft cover

Een reiziger, die geen handel drijft

1 - HOOFDSTUK 1 - DE AARD ZIJNER BEZIGHEDEN

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Een serie journalistieke artikelen uit het tijdschrift 'All the Year round' geschreven in de periode 1860 - 1869. In deze artikelen worden veel sociale misstanden van het 19de-eeuwse Engeland beschreven. Samenvatting geschreven door Marcel Coenders.

Bạn đang nghe Een reiziger, die geen handel drijft - Charles Dickens.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD