Dạy Con Làm Giàu (Tập 12) - Lời Tiên Tri Của Người Cha Giàu audiobook

Dạy Con Làm Giàu (Tập 12) - Lời Tiên Tri Của Người Cha Giàu  by Robert T. Kiyosaki cover

Track. 1

Phần 01 Chương 01: Thay đổi Luật Pháp… Thay đổi Tương Lai

Dạy Con Làm Giàu (Tập 12) - Lời Tiên Tri Của Người Cha Giàu by Robert T. Kiyosaki

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

You are listening Dạy Con Làm Giàu (Tập 12) - Lời Tiên Tri Của Người Cha Giàu audio by Robert T. Kiyosaki.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Genres

Summary

Cuốn sách này sẽ không dạy bạn trở thành nhà tiên tri... nhưng tôi tin nó sẽ mang lại cho bạn lòng tin rằng tương lai tài chính sáng sủa hơn đang chờ bạn và những người thân yêu của bạn, bất kể sự sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất có xảy ra hay không. Vì vậy cuốn sách này không nhắm vào một quả cầu tiên tri, mà nhắm vào việc huấn luyện bạn thành một người cảnh giác hơn và được chuẩn bị kỹ hơn cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra...dù tốt hay xấu. Nói cách khác, để giúp bạn kiểm soát tốt hơn tương lai tài chính của bạn.

"Quyển sách này nói về việc lựa chọn những phương án mới, những phương hướng mới và một tương lai tài chính mới." - Robert T. Kiyosaki

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends

audioAZ

© 2022 AudioAZ.com
contact@audioaz.com
Free and Public domain audiobooks

Audiobook App

Free Audiobooks App for iOS and Android.
Listening on-the-go.