Dạy Con Làm Giàu (Tập 7) - Ai Đã Lấy Tiền Của Tôi cover

#1 - Phần 01 Chương 01

Dạy Con Làm Giàu (Tập 7) - Ai Đã Lấy Tiền Của Tôi

00:00
00:00
Download Phần 01 Chương 01 audio
Download Phần 01 Chương 02 audio
Download Phần 01 Chương 03 04 audio
Download Phần 01 Chương 05 06 audio
Download Phần 01 Chương 07 08 audio
Download Phần 01 Chương 09 audio
Download Phần 02 Chương 10 audio
Download Phần 02 Chương 11 audio
Download Phần 02 Chương 12 13 audio
Download Phần 02 Chương 14 15 Hết audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Dạy Con Làm Giàu - Tập 7: Ai Đã Lấy Tiền Của Tôi là quyển sách sẽ giúp hiểu rõ được như thế nào là kiếm tiền, như thế nào để làm giàu, và trả lời câu hỏi: Làm thế nào để biến 10.000 đôla thành 10 triệu đôla trong 10 năm?

Dù không chỉ cho bạn chính xác phải làm gì, bởi vì mọi thứ tùy thuộc vào bạn, nhưng quyển sách này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức và những kinh nghiệm để kiểm soát tiền bạc, tương lai tài chính của mình và còn làm ra nhiều tiền hơn nữa.

Giúp bạn hiểu: Tại sao một số nhà đầu tư thu được nhiều lợi nhuận nhanh hơn những nhà đầu tư trung bình với ít nguy cơ, tiền bạc và thời gian và đưa ra nhiều chiến lược đầu tư để bạn có thể xem xét và chọn lựa.

You are listening Dạy Con Làm Giàu (Tập 7) - Ai Đã Lấy Tiền Của Tôi audio by Robert T. Kiyosaki.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends