Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại cover

#1 - Công Tử Bạc Liêu

Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại

00:00
00:00
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio
Download Công Tử Bạc Liêu audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Tập sách Công tử Bạc Liêu – Sự thật và giai thoại gồm 230 câu chuyện do nhà báo Phan Trung Nghĩa sưu tầm, biên soạn, NXB Trẻ ấn hành. Theo tác giả, Công tử Bạc Liêu sinh trong gia đình có bảy người con, ông là người thứ ba, sinh ngày 22/6/1900 và mất năm 1973. Ông còn được gọi là “Hắc công tử từ nước da ngăm đen của ông và để phân biệt, đối xứng với Bạch Công Tử (ở Tiền Giang)… Nếu như trong mắt giới giang hồ tứ chiếng, Ba Huy là một người "ngon" nhất Nam bộ, thì trong mắt người Pháp, Huy được nể trọng vì có vợ đầm và mướn người Pháp làm công cho mình. Tính Ba Huy vị tha và coi tiền như rơm như rác. Lúc cuối đời tài chính suy kiệt, Ba Huy từ Sài Gòn về Bạc Liêu bán một dãy phố lầu cuối cùng...

You are listening Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại audio by Phan Trung Nghĩa.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends