Audiobook: Rich Woman – Người Phụ Nữ Giàu - Kiểm Soát Đồng Tiền – Quản Lí Cuộc ĐờiI

Rich Woman – Người Phụ Nữ Giàu - Kiểm Soát Đồng Tiền – Quản Lí Cuộc ĐờiI cover

Rich Woman – Người Phụ Nữ Giàu - Kiểm Soát Đồng Tiền – Quản Lí Cuộc ĐờiI

1 - Chương 00

00:00
00:00
SPONSORED AD

Audiobooks Genres

Author

Description

  • 47% phụ nữ trên 50 tuổi sống độc thân * 50% cuộc hôn nhân kết thúc bằng li hôn * Trong năm đầu tiên sau li hôn, chuẩn sống của phụ nữ rơi xuống dưới mức trung bình * Trong số những người lớn tuổi sống trong nghèo đói thì 3 trong số đó là phụ nữ - và 80% phụ nữ không nghèo đói khi chống họ còn sống * 90% phụ nữ chịu trách nhiệm về tài chính trong suốt cuộc đời mình.
You are listening Rich Woman – Người Phụ Nữ Giàu - Kiểm Soát Đồng Tiền – Quản Lí Cuộc ĐờiI by Kim Kiyosaki.
Liked what you heard? Share it with your friends and family!.
To report a problem or copyright issue, send the page link to the email address listed on our Contact page

Comment

The Share button is completely free of charge