Audiobook: Hồi Ký Sơn Nam

Hồi Ký Sơn Nam cover

Hồi Ký Sơn Nam

1 - Hồi Ký Sơn Nam - Phần 1

00:00
00:00
SPONSORED AD

Audiobooks Genres

Author

Description

Hồi ký Sơn Nam là tổng tập được tập hợp từ 4 tập hồi ký: - Từ U Minh đến Cần Thơ - Ở Chiến Khu 9 - 20 năm giữa lòng đô thị - Bình An đã được xuất bản từ năm 2000 đến năm 2005. Lần xuất bản này giới thiệu thêm 2 bài viết của chính nhà văn để làm rõ thêm về 2 giai đoạn quan trọng trong cuộc đời ông: Đến với Cách mạng trong thập kỷ 40 và trở về trong vòng tay Cách mạng ở thập kỷ 70 của thế kỷ XX.

You are listening Hồi Ký Sơn Nam by Sơn Nam.
Liked what you heard? Share it with your friends and family!.
To report a problem or copyright issue, send the page link to the email address listed on our Contact page

Comment

The Share button is completely free of charge