Audiobook: 88 Kế Làm Giàu - Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh

88 Kế Làm Giàu - Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh cover

88 Kế Làm Giàu - Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh

1 - Lời Mở Đầu - Chương 1 A: Kế 01 - Kế 02

00:00
00:00
SPONSORED AD

Audiobooks Genres

Author

Description

Cổ nhân nói rằng : Muốn chế thắng địch, cái quý trước hết là có mưu. Mưu định, việc làm không địch nào mà không thắng nổi. Cuộc chiến thương mại, tuy quân không vấy máu, nhưng mức độ kịch liệt của nó trong cạnh trang chẳng thua kém gì chiến trường. Muốn giành phần thắng ở cuộc chiến thương mại, cũng phải cần đấu trí đọ mưu , cố làm sao để chuyển vận trong vòng hựp, nhưng quyết thắng ngoài ngàn dặm. Cho nên, những nhà kinh doanh có chí muốn thắng địch trong cạnh tranh, cần phải chăm chỉ tụng kinh binh pháp do tổ tiên để lại. Những ai là người sản xuất và kinh doanh thương phẩm đọc sách này có thể sẽ rút ra được nhiều sự gợi mở...
You are listening 88 Kế Làm Giàu - Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh by Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập, Lưu Vệ Quốc.
Liked what you heard? Share it with your friends and family!.
To report a problem or copyright issue, send the page link to the email address listed on our Contact page

Comment

The Share button is completely free of charge