Episode: Ep167: Cát Thảo Nguyễn, Life Coach: Chúng ta có đang sống bởi đánh giá từ người khác? - Have A Sip #168

Ep167: Cát Thảo Nguyễn, Life Coach: Chúng ta có đang sống bởi đánh giá từ người khác? - Have A Sip #168 cover

Ep167: Cát Thảo Nguyễn, Life Coach: Chúng ta có đang sống bởi đánh giá từ người khác? - Have A Sip #168

1 - Cát Thảo Nguyễn, Life Coach: Chúng ta có đang sống bởi đánh giá từ người khác? - Have A Sip #168

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 3/22/2024

Author: Vietcetera

Keywords:

Podcast

Have A Sip

Have A Sip

Vietcetera
“Đi cà phê không?” “Tối nay đi uống nhé?” Vietcetera tin rằng: gặp nhau và gọi một món đồ uống chín...

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD