Episode: Ep150: Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB: Vượt qua số 0 để hướng về số 0 - Have A Ship #151

Ep150: Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB: Vượt qua số 0 để hướng về số 0 - Have A Ship #151 cover

Ep150: Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB: Vượt qua số 0 để hướng về số 0 - Have A Ship #151

1 - Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB: Vượt qua số 0 để hướng về số 0 - Have A Ship #151

00:00
00:00
SPONSORED AD

Published at: 12/8/2023

Author: Vietcetera

Keywords:

Podcast

Have A Sip

Have A Sip

Vietcetera
“Đi cà phê không?” “Tối nay đi uống nhé?” Vietcetera tin rằng: gặp nhau và gọi một món đồ uống chín...

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD