Sách nói: Your Invisible Power

Your Invisible Power cover

Your Invisible Power

1 - 00 - Foreword

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Genevieve Behrend was a teacher of Mental Science, a New Thought discipline created by Thomas Troward (1847- 1916). Your Invisible Power, published in 1921, is her first and most famous book. It is a guide to the use of visualization and other mental processes in life enhancement and the achievement of personal goals. (Summary by Algy Pug)

Bạn đang nghe Your Invisible Power by Genevieve Behrend.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí