Sách nói: When We Were Very Young (version 2)

When We Were Very Young (version 2) cover

When We Were Very Young (version 2)

1 - Just Before We Begin

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This best-selling book of poetry by A. A. Milne was first published in 1924. The poems describe the adventures of Christopher Robin. In it we are introduced to Mr. Edward Bear later known as Winnie-the-Pooh. The poems are timeless and capture the joy and wonder of being a young child. - Summary by AnnaLisa Bodtker

Bạn đang nghe When We Were Very Young (version 2) by A. A. Milne.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí