Sách nói: United Nations Agreements

United Nations Agreements cover

United Nations Agreements

1 - Introductory Note and Preamble

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The Charter of the United Nations signed at San Francisco on 26 June 1945 is the constituent treaty of the United Nations. It is as well one of the constitutional texts of the International Court of Justice which was brought into being by the Charter. This recording contains:
UN Charter
Statute of the International Criminal Court
Millennium Declarations

Bạn đang nghe United Nations Agreements by United Nations.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí