Sách nói: Tom Sawyer, Detective

Tom Sawyer, Detective cover

Tom Sawyer, Detective

1 - Chapter I An Invitation for Tom and Huck

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Tom Sawyer, Detective is an 1896 novel by Mark Twain. It is a sequel to The Adventures of Tom Sawyer (1876), Adventures of Huckleberry Finn (1884), and Tom Sawyer Abroad (1894). Tom Sawyer attempts to solve a mysterious murder in this burlesque of the immensely popular detective novels of the time. Tom and Huck find themselves with Uncle Silas and his family again (see "Huck Finn"), and much of the drama ends up focusing on Uncle Silas. Like the two preceding novels, the story is told using the first-person narrative voice of Huck Finn. (Summary by Wikipedia & John Greenman)

Bạn đang nghe Tom Sawyer, Detective by Mark Twain.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí