Sách nói: World’s Story Volume III: Egypt, Africa and Arabia

World’s Story Volume III: Egypt, Africa and Arabia cover

World’s Story Volume III: Egypt, Africa and Arabia

1 - Prayer in a mosque: Old Cairo, Painting, Frontispiece

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This is the third volume of the 15-volume series of The World’s Story: a history of the World in story, song and art, edited by Eva March Tappan. Each book is a compilation of selections from prose literature, poetry and pictures and offers a comprehensive presentation of the world's history, art and culture, from the early times till the beginning of the 20th century. Topics in Part III include Egypt, Northern, Western and Central Africa, South Africa and Arabia. - Summary by Sonia

Cast list for The Death of Cleopatra:
Dolabella: Tomas Peter
Charmian: Monika M.C.
Cleopatra: Sandra Schmit
Iras: Eva Davis
Guardsman: Roger Melin
Clown: Nemo
First Guard: DrPGould
Second Guard: Larry Wilson
Caesar: alanmapstone
Narrator: Sonia

Bạn đang nghe World’s Story Volume III: Egypt, Africa and Arabia by Eva March Tappan.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí