Sách nói: Third Circle

Third Circle cover

Third Circle

1 - Introduction

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Sixteen short stories by the American novelist Benjamin Frank Norris Jr (1870-1902) who wrote predominantly in the naturalist genre. He lived and worked in San Francisco. His writing has been compared to Emile Zola, Stephen Crane, Theodore Dreiser, and Edith Wharton. His writings sometimes contain an anti-Semitic element. - Summary by Wikipedia and david wales

Bạn đang nghe Third Circle by Frank Norris.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí