Sách nói: Rubaiyat of Omar Khayyam

Rubaiyat of Omar Khayyam cover

Rubaiyat of Omar Khayyam

1 - Preface

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

While the translation of the Rubaiyat of Omar Khayyam by Edward Fitzgerald has become the best known English language version of this classic poem, it is neither the most complete or accurate rendering of Omar's oeuvre. Among others, E.A.Johnson (also known as Johnson Pasha) spent nearly thirty years translating all 762 verses of the Lucknow Edition of the Rubaiyat. Apart from this singular publication, the life and activities of the translator remain hidden in obscurity. - Summary by Algy Pug

Bạn đang nghe Rubaiyat of Omar Khayyam by Omar Khayyám.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí