Sách nói: Plain Speaker: Opinions on Books, Men, and Things

Plain Speaker: Opinions on Books, Men, and Things cover

Plain Speaker: Opinions on Books, Men, and Things

1 - On the Prose Style of Poets, part 1

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The Plain Speaker: Opinions on Books, Men, and Things is a posthumous collection of essays by William Hazlitt, organized by his grandson, William Carew Hazlitt. The book contains some of Hazlitt's more famous essays that couldn't be found in book format. (Summary by Leni)

Bạn đang nghe Plain Speaker: Opinions on Books, Men, and Things by William Hazlitt.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí