Sách nói: National Geographic Magazine Vol. 09 - 07. July 1898

National Geographic Magazine Vol. 09 - 07. July 1898 cover

National Geographic Magazine Vol. 09 - 07. July 1898

1 - American Geographic Education

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The National Geographic Magazine, an illustrated monthly, Vol IX, July 1898, the N.E.A. Number.
It includes the following articles:

  • American Geographic Education, by W J McGee
  • Origin of the Physical Features of the United States, by G. K. Gilbert
  • Geographic Development of the District of Columbia, by W J McGee
  • The Historical Development of the National Capital, by Marcus Baker
  • Geographic Work of the General Government, by Henry Gannett
  • The Geologic Atlas of the United States, by W J McGee
  • The Topographic Atlas of the United States, by W J McGee
Bạn đang nghe National Geographic Magazine Vol. 09 - 07. July 1898 by National Geographic Society.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí