Sách nói: Mountebank

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Andrew Lackaday, an English orphan, was born and brought up in a French circus. He becomes a highly skilled mimic and juggler. He plies his trade all round the country in company with his assistant Elodie, a Marseillaise. The Great War comes and he excels himself as a soldier, ending up as a Brigadier General. After the war, he has no option but to return to his old profession only to find that everything has changed post war. The book follows his changing fortunes. - Summary by Simon Evers

Bạn đang nghe Mountebank by William John Locke.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí