Sách nói: Monster Men

Monster Men cover

Monster Men

1 - Chapter 1

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Dr. Arthur Maxon has a dream: to create an artificial human being! His first twelve experiments have resulted only in grotesque, subhuman monsters. But Number Thirteen is perfect, and will make an ideal mate for Virginia, Dr. Maxon’s only daughter. But his monstrous plan goes awry when it is disrupted by pirates and Maxon’s duplicitous assistant, Carl von Horn. - Summary by Mark Nelson

Bạn đang nghe Monster Men by Edgar Rice Burroughs.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí