Sách nói: Marvels of Divine Grace

Marvels of Divine Grace cover

Marvels of Divine Grace

1 - 00 - Preface, Epigraph

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

These are Alice Lady Lovat's meditations on the treatise "Del Aprecio y Estima de la Divina Gracia," written by the prolific Roman Catholic theologian and mystic Juan Eusebio Nieremberg, S.J. (1595-1658). Nieremberg's treatise was published in 1638 in Madrid, where he taught Sacred Scripture at the Jesuit Colegio Imperial. Abbot Oswald Hunter-Blair, O.S.B. wrote the preface for Lovat's book, which bears an imprimatur. (Introduction by dave7)

Bạn đang nghe Marvels of Divine Grace by Alice Lady Lovat.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí