Sách nói: Marquis de Villemer

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Caroline is a very intelligent woman. She received a good convent education until her father lost his fortune in a failed venture and died soon after. While her sister marries, Caroline has to go to Paris to support herself as a lady companion. In Paris, she is exposed to a privileged world she cannot dream to take part in. Or can she? Can her love for the good Marquis of Villemer win over social class and prejudice? - Summary by Stav Nisser.

Bạn đang nghe Marquis de Villemer by George Sand.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí