Sách nói: Lusiads

Lusiads cover

Lusiads

1 - Dedication and Preface

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The Lusiads (Os Lusíadas) is a Portuguese epic poem, written in the 16th century by Luis Vaz de Camões. The poem tells the tale of the Portuguese discoveries in the 15th and 16th centuries, specially the voyage to India by Vasco da Gama. Modelled after the classic epic tradition, Camões' Lusiads are considered not only the first literary text in Modern Portuguese, but also a national epic of the same level as Vergil's Aeneid. In the 19th century, Sir Richard Francis Burton translated Camões' Lusiads, in what he considered "the most pleasing literary labour of his life". (Summary by Leni)

Bạn đang nghe Lusiads by Luís Vaz de Camões.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí