Sách nói: Holy Koran

Holy Koran cover

Holy Koran

1 - Surah 001: The Opening (Al-Fatiha)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The Koran is divided into 114 Surahs. It re-tells the stories of most of the previous prophets. It also covers Marriages, Inheritance, Banning, Pilgrimage, etc.
Special thanks to catharmaiden (Sandra Schmit) for Proof-Listening some of the Surahs. And thanks to Kitty (Sonia) for being the MC and DPL. We're grateful for your help and support. - Summary by SaraHale

Bạn đang nghe Holy Koran by Quran.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí