Sách nói: Heidenmauer; or, The Benedictines. A Legend of the Rhine

Heidenmauer; or, The Benedictines. A Legend of the Rhine cover

Heidenmauer; or, The Benedictines. A Legend of the Rhine

1 - Introduction

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This is a story that is set in 16th century Germany. Characters representing the various classes of the remnants of feudalism and the rising bourgeois class struggle against each other. Placed in the light of the very recent and polarizing Protestant Reformation, the characters' tensions increase. - Summary by Joel Kindrick

Bạn đang nghe Heidenmauer; or, The Benedictines. A Legend of the Rhine by James Fenimore Cooper.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí