Sách nói: Enchiridion

Enchiridion cover

Enchiridion

1 - Chapters 1-10

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The Enchiridion (also translated as “Handbook” or “Manual”) of Epictetus is a short collection of Stoic precepts compiled by Arrian, a student of Epictetus. Epictetus (c. 50 – 135 AD) was a Greek philosopher and a champion of Stoicism, a philosophy dedicated to tranquility of the mind and soul via practical, actionable advice. Popular in the ancient and medieval world, it has even found favor in the contemporary military; fighter pilot James Stockdale attributed his survival of over seven years as a prisoner of war to the way of thinking contained in this short work. (summary written by John Pederson)

Bạn đang nghe Enchiridion by Epictetus.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí