Sách nói: d'Artagnan Romances, Vol 1: The Three Musketeers (version 3)

d'Artagnan Romances, Vol 1: The Three Musketeers (version 3) cover

d'Artagnan Romances, Vol 1: The Three Musketeers (version 3)

1 - Author's Preface

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The d'Artagnan Romances are six volumes that intertwine exciting events (real and fictionalized) from 17th-century Europe and the life of the most adored French musketeer of that period, Charles de Batz-Castelmore d'Artagnan. Volume 1 introduces d’Artagnan as a young man, seeking to earn the glory of serving in the King’s Musketeers. While in pursuit of this aim, d’Artagnan befriends three musketeers – Athos, Porthos, and Aramis – who aid him in adventures against their King’s adversary, the cunning Cardinal Richelieu. "One for all, and all for one!" - Summary by jvanstan

Bạn đang nghe d'Artagnan Romances, Vol 1: The Three Musketeers (version 3) by Alexandre Dumas.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí