Sách nói: Brethren (Version 2)

Brethren (Version 2) cover

Brethren (Version 2)

1 - Author's Note and Prologue

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A tale of love, romance and chivalry set amongst the backdrop of the climactic months before the opening of the Kings' Crusade. Two English knights are in love with the same maiden. Their devotion and bravery is tested when their beloved is kidnapped against her will and taken to Palestine and eventually to the court of the famous Muslim leader, Saladin. - Summary by Elroi Shelley

Bạn đang nghe Brethren (Version 2) by H. Rider Haggard.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí