Sách nói: Book Of Jasher

Book Of Jasher cover

Book Of Jasher

1 - Certificates

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Jasher (The Sefer haYashar (first edition 1552) The Hebrew title may be translated Sefer haYashar - "Book of the Upright" - but it is known in English translation mostly as The Book of Jasher following English tradition. The book is named after the Book of Jasher referenced In Joshua 10:13; 2 Samuel 1:18; And 2 Timothy 3:8.

Jasher is an historical text that covers the time period from Creation through Israel's journey into Canaan. - Summary by CJ Plog.

Bạn đang nghe Book Of Jasher by Anonymous.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí