Sách nói: Birth, Baptism, Temptation, and Early Ministry of Jesus Christ - Commentary on the Gospel of St Matthew

Birth, Baptism, Temptation, and Early Ministry of Jesus Christ - Commentary on the Gospel of St Matthew cover

Birth, Baptism, Temptation, and Early Ministry of Jesus Christ - Commentary on the Gospel of St Matthew

1 - Homily 1: Introduction to the Holy Gospels

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Homilies 1 - 14 of Saint John Chrysostom's commentary on the Gospel according to Saint Matthew, which include the wondrous birth, baptism, temptation, and early ministry of the Lord Jesus Christ. - Summary by The Reader

Bạn đang nghe Birth, Baptism, Temptation, and Early Ministry of Jesus Christ - Commentary on the Gospel of St Matthew by St. John Chrysostom.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí