Sách nói: Amateur

Amateur cover

Amateur

1 - Chapter I

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

On the steamer on his way to London, Austin Ford meets a young woman, who is going to London to find her missing husband. Being a specialist in finding people, Mr. Ford agrees to help her in her quest. However, something appears to be not quite right about the lady and her story... (Summary by Carolin)

Bạn đang nghe Amateur by Richard Harding Davis.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí