Sách nói: Story of 'Mormonism'

Story of 'Mormonism' cover

Story of 'Mormonism'

1 - Chapter 01

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A few years before James E. Talmage was called to serve as an apostle for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (also known as the "Mormon" church), he gave a series of lectures at universities such as the University of Michigan and Cornell, describing the history of the Church. These lectures were later compiled and published as 'The Story of "Mormonism."' It is a concise, yet informative summary for all interested in learning the history and beliefs of the "Mormon" church. (Summary by Nathan Markham)

Bạn đang nghe Story of 'Mormonism' by James E. Talmage.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí