Sách nói: Six Radical Thinkers: Bentham, J.S. Mill, Cobden, Carlyle, Mazzini, T.H. Green

Six Radical Thinkers: Bentham, J.S. Mill, Cobden, Carlyle, Mazzini, T.H. Green cover

Six Radical Thinkers: Bentham, J.S. Mill, Cobden, Carlyle, Mazzini, T.H. Green

1 - Ch. 1: Bentham and his Philosophy of Reform, Pt. 1

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A radical is a person who holds extreme or unconventional convictions and who advocates fundamental political, economic, or social reforms. In this volume, the Scottish philosopher, John MacCunn, presents the life and thought of Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Richard Cobden, Thomas Carlyle, Giuseppe Mazzini, and Thomas Hill Green-- six radical thinkers whose influence produced fundamental and progressive change in 19th century society. - Summary by Pamela Nagami, M.D.

Bạn đang nghe Six Radical Thinkers: Bentham, J.S. Mill, Cobden, Carlyle, Mazzini, T.H. Green by John MacCunn.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí