Sách nói: Selected House of Commons Speeches

Selected House of Commons Speeches cover

Selected House of Commons Speeches

1 - Maiden Speech, 1901

00:00
00:00
80
1.0
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874 – 1965) was a British politician known chiefly for his leadership of the United Kingdom during World War II. He served as Prime Minister of the United Kingdom from 1940 to 1945 and again from 1951 to 1955. A noted statesman and orator, Churchill was also an officer in the British Army, a historical writer, and an artist. (Summary from Wikipedia)

Bạn đang nghe Selected House of Commons Speeches by Winston S. Churchill.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí