Sách nói: Schopenhauer in the Air

Schopenhauer in the Air cover

Schopenhauer in the Air

1 - Schopenhauer in the Air

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Sadakichi Hartmann was an art and literary critic who wrote plays, short stories and several volumes of poetry. Hauntingly beautiful, these seven early short stories dance with themes of beauty and death, love and the soul, and existence itself. As found in the book's biographical note: sometimes a great author tears the mask from life, so we may look at the truth of beauty. Summary by Nemo.

Bạn đang nghe Schopenhauer in the Air by Sadakichi Hartmann.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí