Sách nói: Rhymes of a Red Cross Man

Rhymes of a Red Cross Man cover

Rhymes of a Red Cross Man

1 - Dedication & Foreword

00:00
00:00

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Robert Service was born in Lancashire, England, but at age 21 moved to Canada and eventually ended up in the Yukon during the gold rush. His poems "The Shooting of Dan McGrew" and "The Cremation of Sam McGee" helped secure his reputation as the “Bard of the Yukon.” During World War I, Service was an ambulance driver and stretcher bearer for the Red Cross. This volume of poems springs from these experiences during the war. - Summary by Larry Wilson

Bạn đang nghe Rhymes of a Red Cross Man by Robert W. Service.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí